Politika Privatnosti

Pravila korišćenja sajta: Nekretnine Balkan - www.oglasi-za-nekretnine.com
 
1) Oglas koji u sebi sadrži linkove do drugih sajtova, koji se bave oglašavanjem nekretnina ili sličnog sadržaja, biće uklonjeni.
 
2) Korisnik garantuje da su fotografije koje postavlja njegovo autorsko delo. U slučaju da treće lice izjavi zahtev za zaštitu autorskih prava na objavljenoj fotografiji, korisnik koji je dostavio spornu fotografiju je obavezan da Nekretnine Balkan pruži punu pravnu zaštitu i nadoknadi eventualno pretrpljenu materijalnu štetu.
 
3) Svako neovlašćeno preuzimanje oglasa, teksta oglasa ili fotografija oglasa drugih korisnika portala, kao i bilo koje neovlašćeno oglašavanje nepokretnosti smatraće se kršenjem pravila korišćenja i po utvrđivanju povrede ovog stava pravila korišćenja takav oglas biće uklonjen sa portala.   
 
4) Korisnik sajta koji dostavlja fotografiju, saglasan je da se ista može koristiti za potrebe drugih izdanja Nekretnine Balkan.
 
5) Oglasi (tekstovi i fotografije), koji ne pripadaju oblasti nekretnina, biće uklonjeni sa sajta.
 
6) Oglasi, koji nisu u skladu sa zakonskim propisima (uvredljivi, nemoralni i drugo) posebno sa odredbama Zakona o oglašavanju, biće uklonjeni sa sajta.
 
7) Neovlašćeno korišćenje ili preuzimanje sadržaja ili dela sajta, bez dozvole Nekretnine Balkan će se smatrati kršenjem autorskih i intelektualnih prava.
 
8) Nekretnine Balkan nije odgovorno za sadržaj sajtova za koje postoje linkovi na sajtu.
 
Ovi linkovi postoje u interesu korisnika sajta i njihovog bržeg ostvarivanja ciljnih informacija.
 
9) U sadržaju oglasa nije dozvoljeno oglašavati druge kompanije ili lica iz bilo koje oblasti, kao ni postavljanje drugog oglasnog materijala, osim ukoliko korisnik nije drugačije dogovorio sa vlasnikom portala u pisanom ugovoru.
 
10) Nekretnine Balkan - www.oglasi-za-nekretnine.com na sajtu će preduzeti sve objektivno moguće mere u cilju zaštite privatnosti korisnika sajta.
 
11) Podaci o korisniku će biti prosleđeni trećem licu (pravnom /fizičkom) ukoliko korisnik isto odobri.
 
12) Nekretnine Balkan ima pravo da prikuplja podatke o korisniku (podaci o računaru i internet provajderu) ili podatke unešene tokom registrovanja, u cilju formiranja svoje arhive, statistike, poboljšanja sadržaja i performansi sajta.
 
13) Podaci prikupljeni o korisniku predstavljaju tajnu, osim u slučaju grubog kršenja ovih pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika.
 
14) Nekretnine Balkan ima pravo da promeni izgled i funkcionalnost sajta bez prethodne najave.
 
15) Smatra se da su svi korisnici upoznati sa ovim Pravilima i da su saglasni sa njima, samim korišćenjem sajta.
 
 
 
Nekretnine Balkan - www.oglasi-za-nekretnine.com zadržava pravo da promeni ili izmeni utvrđena pravila korišćenja sajta, bez prethodne najave, u skladu sa svojom poslovnom politikom.